Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2013/28
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība ēkas Smilšu ielā Nr. 3, Līvānos, Līvānu novadā, rekonstrukcijai
Kontaktpersona Intis Svirskis, tālr.: 65307272, e-pasts: intis.sviirskis@livani.lv.
Publikācijas datums 27.05.2013
Iesniegšanas datums 07.06.2013
Informācijas atjaunošanas datums 01.07.2013
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu.
Dokumenti