Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2013/28
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība ēkas Smilšu ielā Nr. 3, Līvānos, Līvānu novadā, rekonstrukcijai
Kontaktpersona Intis Svirskis, tālr.: 65307272, e-pasts: intis.sviirskis@livani.lv.
Publikācijas datums 27.05.2013
Iesniegšanas datums 07.06.2013
Informācijas atjaunošanas datums 01.07.2013
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu.
Dokumenti