Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2012/58
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Krēslu iegāde Līvānu 2.vidusskolas aktu zālei Rīgas ielā 113/117, Līvānos
Kontaktpersona Klaudija Daukšte, t. 65307660, m.t. 29464962, e-pasts: livanu2vsk@livani.lv.
Publikācijas datums 09.11.2012
Iesniegšanas datums 22.11.2012
Informācijas atjaunošanas datums 07.12.2012
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Sakaņā ar nolikumu.
Dokumenti