Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2012/58
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Krēslu iegāde Līvānu 2.vidusskolas aktu zālei Rīgas ielā 113/117, Līvānos
Kontaktpersona Klaudija Daukšte, t. 65307660, m.t. 29464962, e-pasts: livanu2vsk@livani.lv.
Publikācijas datums 09.11.2012
Iesniegšanas datums 22.11.2012
Informācijas atjaunošanas datums 07.12.2012
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Sakaņā ar nolikumu.
Dokumenti