Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2012/54
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības veikšana projektiem „Ēkas rekonstrukcija multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Lāčplēša iela 28, Līvāni” un PII „Rūķīši” ēkas rekonstrukcija 1.kārta Rīgas ielā13,Līvānos"
Kontaktpersona Ainārs Skromāns, tālr. 65307272, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv.
Publikācijas datums 26.10.2012
Iesniegšanas datums 06.11.2012
Informācijas atjaunošanas datums 07.12.2012
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu.
Dokumenti