Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs MI-03/2012
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" automašīnu tehniskā apkope un remonts
Kontaktpersona Jeļena Mihailova tālr. Nr. 653 81895, faksa Nr. 65381812
Publikācijas datums 22.02.2012
Iesniegšanas datums 09.03.2012
Informācijas atjaunošanas datums 13.03.2012
Lēmuma pieņemšanas datums 12.03.2012
Stadija Aktīvs
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Uzvarētājs SIA Jēkabpils autocentrs, reģ. 41503033606, Fabrikas ielā 2a, Līvāni
Dokumenti