Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2012/4 ELFLA
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagastu ceļu un ielu rekonstrukcijai”
Kontaktpersona Intis Svirskis tālr. Nr. 65307272, 29410392, faksa Nr. 65307255
Publikācijas datums 20.01.2012
Iesniegšanas datums 31.01.2012
Informācijas atjaunošanas datums 20.01.2012
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma nolikumu
Dokumenti