1...596597 598...686

Visas ziņas

 • 08.03.2013

  Līvānu novada domes lēmumi

  Publicējam informāciju par svarīgākajiem Līvānu novada domes lēmumiem 2013.gada 28.februāra domes sēdē, kā arī priekšsēdētāja un izpilddirektora informāciju deputātiem par notikumiem un pasākumiem Līvānu novadā aizvadītajā mēnesī.

 • 07.03.2013

  Aktualitātes projektā „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana"

  Līvānu novada dome informē, ka projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana” ietvaros 2013.gada maijā tiks atsākti darbi Rīgas ielas braucamās daļas asfaltēšanā (posmā no Robežu ielas līdz pieejai Dubnas upes tiltam).

   

 • 07.03.2013

  Aktualitātes projektā „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”

  Projekta ietvaros tika izstrādāts Jauniešu iniciatīvu centra ēkas tehniskais projekts. Šī gada marta mēnesī tiks uzsākti centra ēkas un apkārtējās teritorijas rekonstrukcijas darbi, kurus finansēs ERAF projekta ietvaros.

 • 07.03.2013

  Turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” informē, ka turpinās  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos II kārta”  būvniecības darbi. Pašreiz noris: jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Rīgas, Vecticībnieku, Dzirnavu, Vecbaznīcas ielās.  Notiek darbi pie Domes, Baznīcas, un Sporta ielu esošo notekūdeņu pārsūknēšanas staciju rekonstrukcijas, un spiedvada Domes ielā 6 rekonstrukcija posmā no KSS-1 līdz notekūdeņu attīrīšanas stacijai.

 • 07.03.2013

  Mobilais mammogrāfs Līvānos

  Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas Līvānos ieradīsies 7. un 8. martā, 18. un 19. aprīlī.

 • 06.03.2013

  Mūžu dzīvo, mūžu mācies

  Ar šādu devīzi varētu raksturot 28.februāra moderno tehnoloģiju apguves nodarbību Rožupes pamatskolā. Šoreiz mūsu pašu skolas 8. un 9. klases skolēni – Einārs, Igors, Salvis, Dins, Armands un Kristaps – iejutās lektoru lomā un mācīja Rožupes pagasta iedzīvotājiem jaunas datorlietošanas prasmes.

 • 06.03.2013

  Seminārs Preiļos: Sociālo mēdiju nozīme uzņēmuma izaugsmē

  21.martā plkst.10.00 Preiļu Biznesa inkubatora telpās notiks bezmaksas seminārs „Sociālo mēdiju nozīme uzņēmuma izaugsmē".  Seminārā uzstāsies uzņēmēji, kuri stāstīs par iespējām uzņēmējdarbību veicināt ar interneta starpniecību, kā uzņēmējam bez papildus zināšanām IT jomā izveidot sev tīkamu un ērtu mājas lapu.

 • 06.03.2013

  Ābeces svētki 2.vidusskolā

  Tradicionāli Līvānu 2.vidusskolā tiek atzīmēti ābeces svētki. Tajos 1.klases skolēni atskaitās par burtu apguvi un par to saņem savu pirmo sertifikātu.

 • 06.03.2013

  Panākumi konkursā "Jaunais pianists"

  Šī gada 3. martā Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika  Latvijas MS izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu Valsts konkurss "Jaunais pianists" II kārta Daugavpils reģionā. Konkursā pārliecinoši uzstājās arī J.Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas  audzēknes.

 • 05.03.2013

  Bērnudārzā "Rūķīši" rit jumta būvniecības darbi

  Tie iedzīvotāji, kuru bērni apmeklē bērnudārzu "Rūķīši", būs pamanījuši, ka dārziņa teritorijā aktīvi rosās celtnieki, un ar katru dienu vairāk pamanāmas jaunā divslīpju jumta aprises.


1...596597 598...686