1...467468 469...656

Visas ziņas

 • 02.06.2014

  Līvānu novada pašvaldības speciālisti piedalās projekta „3rd STEP” aktivitātēs

  Līvānu novada pašvaldības speciālisti piedalījušies vairākās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Trešais solis Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”/ „3rd STEP” (LLB-1-083)  aktivitātēs.

 • 30.05.2014

  RSU profesores Daces Gardovskas padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā

  Klāt ir skolēnu vasaras brīvdienas, un lai tās paietu kā priecīgs notikums, nepieciešams pievērst uzmanību vairākiem aspektiem, kas saistīti ar bērnu veselību un drošību vasarā. Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras vadītāja, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītājas profesore Dace Gardovska sniedz bērnu vecākiem  padomus, kas palīdzēs izvairīties no daudziem nepatīkamiem starpgadījumiem.

 • 30.05.2014

  Jersikas pamatskolā notiks pasākums „Būt kopā”

  Biedrība „Baltā māja” ievieš Sorosa fonda Latvija atbalstīto projektu „Būt kopā”. Jau uzsāktas projekta aktivitātes – darbnīcas un 4. jūnijā notiks pasākums „Būt kopā” Jersikas pamatskolā. Pasākumā kopā ar Jersikas pamatskolas skolotājiem un skolēniem, skolēnu vecākiem, vietējiem iedzīvotājiem darbosies biedrības „Baltā māja” darbinieki un brīvprātīgie. Tiks krāsoti skolas soli, ravētas puķu dobes, cepti pīrāgi un plātsmaizes, darbosies dekupāžas un labo vēlējumu darbnīcas.

 • 30.05.2014

  Līvānu novada domes vadība tikās ar Rudzātu iedzīvotājiem

  27.maijā Rudzātu Saieta namā uz tikšanos ar Līvānu novada domes vadību un speciālistiem pulcējās Rudzātu pagasta iedzīvotāji. Visaktuālākais jautājums, kas nodarbina pagasta iedzīvotājus, ir ceļu un ielu stāvoklis, jo īpaši aktuāla ir ceļa Rožupe – Rudzātu posma asfaltēšana.

 • 30.05.2014

  Skolēni viesojas Līvānu novada domē

  2014.gada 28.maijā Līvānu 1. vidusskolas 6.b klases skolēni kopā ar skolotāju Sandru Kivlenieci viesojās Līvānu novada domē.

 • 28.05.2014

  Instrumenti ilgtspējīgai uzņēmēju un pašvaldību sadarbībai

  27. maijā Rēzeknē notika Valsts Reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) rīkots seminārs uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem par instrumentiem ilgtspējīgai uzņēmēju un pašvaldību sadarbībai inovāciju un teritorijas pārvaldības jomā. Dažas galvenās tēmas būtu aktuālas un varētu noderēt arī uzņēmējiem un ikvienam iedzīvotājam, lai gan paplašinātu redzesloku, gan izmantotu ieteiktos rīkus praksē un padarītu ērtāku savu ikdienas darbu.

 • 28.05.2014

  Virtuālā prakse - iespējas jauniešiem un darba devējiem

  Virtuālā prakse ir unikāls projekts Latvijas un pasaules mērogā, kurā ikvienam jaunietim ir iespējams virtuāli iegūt praktiskas zināšanas pie darba devēja un profesionāli pilnveidot sevi.

 • 28.05.2014

  Svarīga informācija vecākiem un viņu bērniem par darbu vasaras mēnešos

  Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras mēnešos, un viņu vecākiem ir jāņem vērā vairāki nosacījumi, kas saistīti ar nodokļu maksāšanas kārtību un atvieglojumu par apgādībā esošām personām piemērošanu. 

 • 28.05.2014

  Aptaujas „Kā Jūs vērtējat Līvānu novada attīstības tendences” rezultāti

  2014.gada sākumā Līvānu novada dome aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā „Kā Jūs vērtējat Līvānu novada attīstības tendences?” Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļa ir apkopojusi rezultātus.

 • 28.05.2014

  Basketbola un volejbola čempionātu fināli

  Informācija par Līvānu novada 2014. gada  vīriešu un sieviešu basketbola un volejbola čempionātu finālu un apbalvošanas pasākumu norisi. 


1...467468 469...656