1...466467 468...647

Visas ziņas

 • 30.04.2014

  Līvānu novada skolu deju kolektīvi skatē parādījuši labu sagatavotību

  Šī gada 29.aprīlī Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Līvānu novada Kultūras centrā pulcināja visus novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvus uz skati – sadanci.

 • 29.04.2014

  Līvānu novada jaunie folkloristi gūst labus rezultātus konkursos

  26. aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem, kuros piedalījās labākie dziedātāji, dejotāji un muzikanti no visiem Latvijas novadiem - bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki.

 • 29.04.2014

  Rudzātu vidusskolas skolniekam 2.vieta vokālistu konkursā

  Rudzātu vidusskolas skolēni  Roberts Groza (11. klase), Dāvis Pastars un Ēriks Vilkaušs (12. klase) 26. aprīlī piedalījās Jānim Zāberam veltītā zēnu vokālistu konkursā “Aiviekstes lakstīgalas 2014” Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā.  Roberts Groza ieguva 2. vietu savā vecuma grupā un vienīgais starp 30 dalībniekiem saņēma specbalvu par jaunrades dziesmu “Pavasaris”.

 • 29.04.2014

  Lielās talkas laikā Līvānu novadā savākti 1737 atkritumu maisi

  Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad Līvānu novads aktīvi piedalījies Lielajā talkā. Lielākas un mazākas talkas tika organizētas kopumā 36 novada vietās. 895 talcinieki sakopuši Turku, Rožupes, Jersikas, Sutru, Rudzātu pagastu un Līvānu pilsētas teritorijas, savācot 1737  atkritumu maisus.

 • 29.04.2014

  Sporta ziņas

  Par jaunumiem Līvānu novada sporta dzīvē stāsta vieglatlētikas kluba prezidents Andrejs Bondarevs un JIC „Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.

 • 28.04.2014

  Līvānietis Kristiāns Jasinskis guvis kārtējo uzvaru vokālistu konkursā

  Šī gada 26. aprīlī Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā notika Jānim Zāberam veltīts zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas 2014”. Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja un ļoti labus rezultātus guva Kristiāns Jasinskis, savā vecuma grupā iegūstot 1.vietu.

 • 28.04.2014

  Darbu sāk jauns bezmaksas dzelzceļa uzziņu tālrunis 8000 1181

  Lai nodrošinātu vēl augstāku uzziņu servisa kvalitāti un iedzīvotājiem atvieglotu nepieciešamās informācijas pieejamību, no 28. aprīļa darbu uzsācis jauns bezmaksas dzelzceļa uzziņu tālrunis 8000 1181.

 • 28.04.2014

  Ģimeņu pēcpusdiena Turkos

  Pirmajās Lieldienās lieli un mazi bija sapulcējušies pie Turku saieta namā šūpolēm uz Lieldienu svinēšanu.  Te visus  sagaidīja īsts, dzīvs Lieldienu zaķis. Ikviens pasākuma dalībnieks varēja piedalīties rotaļās,  zīmēt Lieldienu brīnumu ar krāsainajiem krītiņiem uz bruģa, radošajā darbnīcā sev par piemiņu pagatavot Lieldienu glezniņu un piedalīties vēl daudzās citās interesantās aktivitātēs.

 • 28.04.2014

  Uzņēmēju padomes sēdē diskutēja par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem

  Šī gada 23.aprīlī pašvaldības uzņēmumā "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" notika Līvānu novada uzņēmēju padomes sēde, kuras laikā uzņēmēji ar komunālās saimniecības valdes priekšsēdētāju Artūru Vilcānu sprieda par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem un problēmām Līvānu pilsētā.

 • 28.04.2014

  Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Līvānos

  24. aprīlī Līvānu novada kultūras centrā notika Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu pasākums „Pulkā eimu, pulkā teku", kurā piedalījās ap 250 mazie folkloristi no Līvāniem, Preiļiem, Daugavpils, Riebiņiem, Andrupenes, Rožupes, Vārkavas, Špoģiem, Vaboles un Aglonas.


1...466467 468...647