1...465466 467...526

Visas ziņas

 • 03.10.2012

  Līvānu novadā notika Olimpiskās dienas 2012 aktivitātes

   Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzīves veidu un godīgas spēles principus sportā, 28.septembrī  Latvijas Olimpiskā komiteja rīkoja Olimpisko dienu Latvijā ar vienojošo moto „Pavingrosim!”. Arī Līvānu novadā notika vairākas šai dienai veltītas aktivitātes – kopīga rīta vingrošana Līvānu novada domē, pagastu pārvaldēs un novada izglītības iestādēs, kā arī vieglatlētikas stafetes skolēniem Līvānu skolu stadionā.

   

 • 02.10.2012

  LĪVĀNU NOVADA DOMES LĒMUMI

  Līvānu novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aizvadītā mēneša notikumiem novada domē un iestādēs un būtiskākie Līvānu novada domes lēmumi 2012.gada 27.septembra sēdē.

 • 28.09.2012

  Dubļu pilnas kedas

   26.septembra novakarē pie Līvānu mākslas un amatniecības centra norisinājās aktīvās atpūtas un piedzīvojumu pasākums jauniešiem „SuperDublis”. Dubnas upes apkārtnē Līvānu bērnu un jauniešu centra brīvprātīgie jaunieši sagatavoja apmēram 2 km garu trasi ar dažādiem dabiskiem un mākslīgi veidotiem šķēršļiem. Siena ķīpas, slidena dubļu nogāze, smilšu krāvumi, nogāzts koks, riepu tunelis, laivas vilkšana, Dubnas brišana, virvju uzdevumi kokos - šie un vēl citi uzdevumi bija jāpieveic katram dalībniekam.

 • 28.09.2012

  Aktualitātes projektā uz 2012. gada septembri

  Lai nodrošinātu mācību atbalstu un piemērotāku tālākizglītības ceļu izvēli bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm, bērniem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamata prasmēm, Līvānu novada dome arī šogad turpina realizēt ESF projektu „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās”. 

 • 28.09.2012

  Daudzdzīvokļu mājās uzstāda jaunus ūdens skaitītājus

  Vairākās Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu mājās šoruden tiek uzstādīti jauni ūdens skaitītāji, kas nodrošinās precīzu ūdens patēriņa uzskaiti katrā dzīvoklī un katrā mājā, lai cilvēki varētu maksāt tikai par reāli patērēto ūdens daudzumu. SKATĪTIES VIDEO.

 • 28.09.2012

  Paziņojums par Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

  Līvānu novada dome informē, ka 2012.gada 31.augustā ir pieņemts lēmums Nr. 15-8 „Par Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”.

 • 27.09.2012

  Uzņēmēju padomes sēdē

  Ceturtdien, 27. septembrī SIA „Z-Light” ražotnes telpās notika plaši apmeklēta Līvānu novada uzņēmēju padomes sēde. Galvenā problēma, par ko diskutēja pašvaldība un uzņēmēji, – kvalificētu tehnisko speciālistu trūkums.

 • 26.09.2012

  Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” ir beidzies

  2010.gada 1.janvārī tika uzsākta projekta „Līvānu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana ar mērķi nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

 • 25.09.2012

  SPORTA PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM

 • 25.09.2012

  Biedrība „Baltā māja” rīko labdarības akcijas

  Starptautiskajā veco ļaužu dienā, 1.oktobrī, plkst.11.00, Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā biedrības „Baltā māja” seniori svinīgi dāvinās vairāk nekā 50 zīdaiņu zābaciņus, kas paredzēti ikvienam jaundzimušajam, kurš tiks reģistrēts Līvānu novadā. PAPILDINĀTS.


1...465466 467...526