Visas ziņas

Visas ziņas

1...452453 454...547

Visas ziņas

 • 25.03.2013

  NVA no 19.marta nodrošina mobilitātes atbalstu darbam Latvijā

  No otrdienas, 19.marta Nodarbinātības valsts aģentūra sāka īstenot atbalsta pasākumu „Darbs Latvijā”, nodrošinot saviem klientiem finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba mēnešus.

 • 25.03.2013

  Aktualitātes „SEAP-Plus” projektā

  Lai veicinātu sadarbību klimatu pārmaiņu, enerģijas un ilgtspējīgas attīstības jautājumos starp enerģētikas sektora pārstāvjiem un pašvaldības domi, 2013.gada 7.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un SIA „Līvānu siltums” valdes priekšsēdētājs Valērijs Priluckis parakstīja Sadarbības memorandumu.

 • 25.03.2013

  Ko sēsi, to pļausi

  22. martā Sorosa fonda – Latvija atbalstītā projekta „Ar jaunām idejām uz pārmaiņām” ietvaros Jersikas pamatskolā notika lekcija par dārzkopību.

 • 25.03.2013

  II atklātā Latvijas mūzikas olimpiāde „Muzicē un saceri”

  22.martā Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā norisinājās II atklātās mūzikas olimpiādes Latgales vēsturisko novadu kārta.

 • 25.03.2013

  Paziņojums par publisko apspriešanu

  2013.gada 11.aprīlī Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notiks mazumtirdzniecības veikala Rīgas ielā 65a, Līvānos, būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

 • 25.03.2013

  Pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai

  Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās” ietvaros, kura mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu un piemērotāku tālākizglītības ceļu izvēli bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm, bērniem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamata prasmēm arī 2013. gadā ir paredzētas dažādas aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai.

   

 • 22.03.2013

  Uzsākta projekta „TREŠAIS SOLIS” realizācija

   

  Uzsākta Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" stratēģijai - kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās” /„TREŠAIS SOLIS”/ realizācija, kur Līvānu novads ir viens no projekta partneriem.

   

 • 22.03.2013

  Līvānu novada vidusskolas piedalās Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojumā

  21.martā Līvānu bērnu un jauniešu centrs organizēja izbraukumu uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „ZEIMUĻS”, kur norisinājās Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums - konkurss „Latgales reģiona gada pašpārvalde 2013”.

 • 21.03.2013

  Organizē kursus

  Šī gada 25.martā plkst.15.00 mācību centrs "BUTS" aicina uz kursiem "Krūmgrieža, motorzāģa operators" Tālrunis uzziņām: 27898044. Kursi notiks Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā Domes ielā 3, Līvānos, 101.kabinetā.

 • 21.03.2013

  Piedalīsimies vispasaules akcijā "Zemes stunda"!

  Pasaules Dabas Fonds ik gadu rīko „Zemes stundu”, aicinot simboliski nodzēst apgaismojumu uz vienu stundu. Arī Līvānu novada pašvaldība atbalstīs šo akciju, 23.martā plkst.20.30 uz stundu izslēdzot apgaismojumu pie Līvānu novada domes ēkas, Latgales mākslas un amatniecības centra, Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra un Līvānu novada centrālās bibliotēkas.


1...452453 454...547