Visas ziņas

Visas ziņas

1...34 5...656

Visas ziņas

 • 06.02.2020

  Piedāvā darbu

  Toyotas oficiālais dīlera centrs LALUNA aicina darbā auto mehāniķi un/vai auto elektriķi – diagnostiķi

  Vairāk informācijas pa tālruni +371 26695444, Andreja Pormaļa ielā 40, Jēkabpilī.

 • 06.02.2020

  Bezmaksas ūdens vingrošanas nodarbības skolēniem

  No februāra līdz aprīlim Līvānu peldbaseinā Līvānu novada izglītības iestāžu 7.-12. klases skolēniem notiks ūdens vingrošanas nodarbības. Ir iespēja pieteikties un vienu no divām grupām. Pirmo nodarbību sākums 11. un 13. februārī.

 • 06.02.2020

  Suņi meklē saimniekus

  Pie Raiņa ielas 4a, Līvānos, (blakus veikalam “top!”) pieklīduši divi suņi: abiem kakla siksnas, abi draudzīgi.

 • 06.02.2020

  SIA Līvānu slimnīca aicina darbā remontstrādnieku

  SIA Līvānu slimnīca aicina darbā remontstrādnieku. Pieteikumus iesūtīt līdz 14.02.2020. plkst.16.00 uz e-pastu livanuslimnica@livani.lv

 • 06.02.2020

  Stāstot par Latgali Polijā

  No 22.-25. janvārim Latgales reģiona Tūrisma asociācijas “Ezerzeme” pārstāvji piedalījās darbsemināros Polijas pilsētās Varšavā, Krakovā (Mazpolijas vojevodiste) un Katovicē (Silēzijas vojevodiste).

 • 05.02.2020

  Līnijdeju grupa “Rose River” piedalījās līnijdeju šovā “Snap your Fingers”

  Jau astoto gadu janvāra pēdējā sestdienā līnijdejotāji no visas Latvijas tiek aicināti uz Salaspili, kur notiek līnijdeju šovs “Snap your Fingers”. Līvānu novada Rožupes pagasta līnijdeju grupai “Rose River” dalība šovā ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju – par atskaites punktu gada laikā paveiktajam. Tā ir lieliska iespēja parādīt sevi, apskatīt citus, uzklausīt žūrijas komentārus un ieteikumus, vērot un mācīties, lai sasniegtu labākus rezultātus.

 • 05.02.2020

  Aicina iesniegt projektu piedāvājumus Ziedotāju aplim

  Viduslatgales pārnovadu fonds pirmo reizi Viduslatgalē īstenos labdarības pasākumu Ziedotāju aplis. Ziedotāju aplis un kopīga naudas piesaiste kādai iniciatīvai. Pasākumā iedzīvotāji tiks aicināti ziedot naudu trīs idejām, ko ir ierosinājusi sabiedriska organizācija vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa. Pirmo Ziedotāju apli esam iecerējuši 2020. gada 24. aprīlī.

 • 05.02.2020

  Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

  Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-4 “Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem izstrādes uzsākšanu” tiek veikta lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izstrāde.

 • 05.02.2020

  Līvānu 1. vidusskolas 5. klases skolēni iepazīt novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

  4.februārī Līvānu 1. vidusskolas 5. klases skolēni kopā ar Sociālo zinību skolotāju Elzu Pfafrodi apmeklēja SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība”, kur bērniem bija iespēja pašiem apskatīt, kā tiek organizēta atkritumu apsaimniekošanas sistēma gan Līvānu novadā, gan pašā uzņēmuma teritorijā (kā tiek presēts kartons, kur uzglabājas stikla tara, metāls, plastmasa utt.).

 • 05.02.2020

  Pasniegs apbalvojumus "Gada balva kultūrā"

  Šī gada 8. februārī plkst. 19.00 Līvānu novada Kultūras centrā notiks gada pasākums kultūrā, kura ietvaros saskaņā Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”  tiks pasniegti Līvānu novada domes apbalvojumi “Gada balva kultūrā 2019” par materiālo un nemateriālo kultūras (tai skaitā mākslas, mūzikas, muzejisko, kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos 2019. gada laikā.


1...34 5...656