1...34 5...686

Visas ziņas

 • 18.05.2020

  Atsāks darbu pagastu pārvalžu kases

  No 19.maija Līvānu novada pagastu iedzīvotājiem būs atkal iespējams veikt maksājumus pagastu pārvalžu kases, kuras atsāks apmeklētāju apkalpošanu klātienē, ievērojot noteiktās pastiprinātās higiēnas un sanitārās normas. 

 • 18.05.2020

  Lielās Talkas ietvaros pašvaldības darbinieki stādīja jasmīnus

  Šogad Vislatvijas Lielās Talkas ietvaros Līvānu novada domes darbinieki ar SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" atbalstu stādīja jasmīnus gar gājēju/veloceliņu līdzās Laimiņas skolai, turpinot pagājušajā gadā uzsākto ziedošo krūmu alejas veidošanu.

 • 18.05.2020

  Lauku E-Lapa

  Iznākusi 2020. gada 15.maija Lauku E-Lapa. Lauku E-Lapu skatīt šeit.

 • 14.05.2020

  Aicinām uzmanīties! Covid-19 laikā aktivizējas viltus sociālie darbinieki

  Covid-19 laikā aktivizējas viltus sociālie darbinieki un citi krāpnieki, tāpēc aicinām iedzīvotājus, īpaši sirmgalvjus, būt piesardzīgiem. Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumus svešiniekiem. Nekādā gadījumā svešiniekam nav jāizrāda savs dzīvoklis, nav jāuzrāda naudas uzkrājumi, kā arī nav jādod līdzi savi personu apliecinošie dokumenti. Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kaut kādu darbību veikšanas.

 • 14.05.2020

  Par PII “Rūķīši” obligātās pirmsskolas izglītības programmas audzēkņu ēdināšanu

  Ārkārtējās situācijas periodā daļa bērnu apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu attālināti – mājās, kur par viņu ēdināšanu gādā vecāki. Tomēr daļa šī vecuma bērnu turpina apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” dežūrgrupas, kur viņiem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas. 16.aprīlī Līvānu novada dome lēma piešķirt atbalstu (pārtikas kartes un pārtikas pakas) visām novada ģimenēm, kuru bērni apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai ir 1.-12. klašu skolēni.  Ņemot vērā, ka daļa dežūrgrupu audzēkņu bērnudārzu apmeklē tikai dažas dienas mēnesī, lai nodrošinātu vienlīdzības principu, vecākiem, kuri bija pieteikušies brīvpusdienu atbalstam, būs jāsamaksā par bērna pusdienām atbilstoši faktiskajam dežūrgrupiņu apmeklējuma dienu skaitam, bet viņi saņems pašvaldības nodrošinātās pārtikas pakas vai pārtikas kartes.

 • 13.05.2020

  Iznākusi maija „Lauku Lapa”

  Iznākusi maija „Lauku Lapa”. 

 • 13.05.2020

  Bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas

  Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, šā gada maijā mēnesī,  sākot ar 18.maiju līdz 29.maijam darba dienās  no plkst. 10.00 līdz 16.00, ikvienam būs iespēja saņemt bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas no augsti kvalificētiem juristiem.

 • 13.05.2020

  Tieslietu ministrija informē par reliģisko organizāciju darbību no 12. maija

  Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informē par reliģisko organizāciju darbību, sākot no 2020. gada 12. maija.

 • 13.05.2020

  Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 12. maija

  Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās, sākot no 2020. gada 12. maija.

 • 13.05.2020

  Fonds “Sibīrijas bērni” aicina piedalīties ikgadējā zīmējumu un sacerējumu konkursā

  Fonds “Sibīrijas bērni” aicina līdz š.g. 17.maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.


1...34 5...686