Visas ziņas

/images/news/large/7693.jpg

14.01.2021

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” sludinājums par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts ½ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.36 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 900 1402. Izsoles sākumcena EUR 940.00, nodrošinājums – EUR 94.00, izsoles solis – EUR 50.00. Izsoles sākums – 12.02.2021., izsoles noslēgums – 15.03.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.03.2021 jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.