Visas ziņas

/images/news/large/7690.jpg

13.01.2021

Līvānu novada dome aicina darbā kapu pārvaldnieku

Galveno pienākumu apraksts:

 • Nodrošināt kapsētu ēku un būvju, iekšējo celiņu un koplietošanas laukumu uzturēšanu.
 • Saskaņā ar kapsētas plānu norādīt atkritumu izbēršanas vietas un organizēt to  savlaicīgu izvešanu.
 • Nodrošināt kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā.
 • Nodrošināt apbedījuma vietu precīzu uzskaiti un apbedījamo reģistra kārtošanu.
 • Ierādīt kapavietas, nodrošināt kapavietu uzmērīšanu un nospraušanu dabā.
 • Izdarīt atzīmi kapsētas plānā saskaņā ar ierādīto vietu kapa rakšanai.
 • Saskaņot kapličas izmantošanas laiku, saskaņot bēru ceremoniju un mirušo atceres pasākumu norises laiku.
 • Nodrošināt kapsētas apmeklētājus ar informāciju par kapsētu izmantošanas noteikumiem.
 • Piedalīties kapu, kapličas un citu ar apbedīšanu saistītu pasākumu  budžeta izstādē.
 • Pašvaldības noteikto  pakalpojumu maksas  iekasēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Izpildīt vienreizējus  domes izpilddirektora rīkojumus un uzdevumus par sava amata kompetencē  esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • Valsts valodas zināšanas.
 • Vidējā speciālā izglītība.
 • Datorprasmes.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas apliecība.

Darba alga 750,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, strādājot 40 stundas nedēļa ar piecu dienu darba nedēļu.

 

CV un pieteikuma vēstuli iesniegt līdz 2021. gada 22. janvāra plkst.15.30, ievietojot Līvānu novada domes pasta kastē Līvānos, Rīgas ielā 77 pie galvenās ieejas vai e-pastā: pasts@livani.lv. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 29133612.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis Līvānu novada dome, kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, e-pasta adrese: pasts@livani.lv