Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/7510.png

12.10.2020

Vārkavas novada dome rīko iedzīvotāju aptauju par novada robežas grozīšanu, pievienojot Līvānu novadam vairākas apdzīvotas vietas

Vārkavas novada dome 29.septembra domes sēdē ir lēmusi rīkot publisko apspriešanu ar mērķi noskaidrot Vārkavas novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Vārkavas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu, pievienojot Līvānu novadam Rožkalnu pagasta Augšmuktu, Muktu, Špricvecumu, Kvedervecumu, Romānvecumu, Jaudzemu, Neicenieku un Upmalas pagasta Vilcānu, Kļavinsku, Vanagu, Pūgaiņu, Šķilteru, Mačānu, Zūsinu, Divkles, Melnās zemes apdzīvotās vietas.  Iedzīvotāju aptauja tiek rīkota no 2020. gada  12. oktobrim līdz 12. novembrim. 

 

Aptaujā tiek jautāts: “Vai Jūs atbalstāt Vārkavas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu, pievienojot Līvānu novadam Rožkalnu pagasta Augšmuktu, Muktu, Špricvecumu, Kvedervecumu, Romānvecumu, Jaudzemu, Neicenieku un Upmalas pagasta Vilcānu, Kļavinsku, Vanagu, Pūgaiņu, Šķilteru, Mačānu, Zūsinu, Divkles, Melnās zemes apdzīvotās vietas? (iespējama tikai viena atbilde)”.

 

Aptaujā aicināti piedalīties Vārkavas novada iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Aptaujas anketas iedzīvotāji var aizpildīt klātienē vai elektroniski. Klātienē anketas var aizpildīt Rožkalnu pagasta pārvaldē (Saules ielā 16, Rimicānos), domes administrācijas ēkā Vecvārkavā (Skolas ielā 5), Informācijas un atbalsta centrā “Vanagi” (Vanagos) un Vārkavas pagasta pārvaldē (Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā), iestāžu darba laikā no 08.00 līdz 12.30, no 13.00 līdz 16.30.  Elektroniski anketu var aizpildīt atverot Interneta saiti: https://saite.lv/varkavasnovaptauja2020

 

Lai izvairītos no tā, ka viena persona aizpilda anketu atkārtoti, aptaujā  būs jānorāda personas dati. Tie tiks apstrādāti atbilstoši datu aizsardzības likumam. Anketās sniegtās atbildes tiks publicētas tikai apkopotā veidā.

 

Vākranas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus anketu aizpildīt tikai vienu reizi klātienē vai elektroniski. Ja kāds iedzīvotājs būs attālināti paudis savu viedokli vairākkārt, ieskaitīta tiks pēdējā saņemtā anketa. Ja kāds iedzīvotājs būs  piedalījies aptaujā klātienē, gan elektroniski, tad attālināti atsūtītās anketas netiks ieskaitītas.

 

Jautājumu gadījumā aicina zvanīt pa tālr.: 20385972, vai rakstīt uz e-pasta adresi: info@varkava.lv.

 

Atgādinām, ka 2019.gada jūnijā un jūlijā Līvānu  novada dome saņēma Vārkavas  novada  Rožkalnu  pagasta iedzīvotāju  un  Upmalas  pagasta iedzīvotāju iesniegumu ar ierosinājumu plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Vārkavas novada teritorijas daļas, kurā ietilpst Rožkalnu pagasta  Neicenieku,  Augšmuktu, Spričvecumu, Romānvecumu,  Jaudzemu, Kvedervecumu,  Briežu,  Rimicānu, Strodu,  Vingru,  Plociņu,  Gadzānu  apdzīvotās vietas un Upmalas pagasta Vanagu, Vilcānu, Kļavinsku, Pūgaiņu, Šķilteru, Mačānu, Egļupes,  Zūsinu,  Svaļbišku,  Melnās  zemes  ciemu  teritorijas,  iekļaušanu  Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, to pamatojot ar minēto apdzīvoto vietu un ciemu funkcionālo un ekonomisko sasaisti ar administratīvo centru Līvānos un šo ciemu  ģeogrāfisko  atrašanos  tuvāk  Līvāniem  nekā  Preiļiem,  to,  ka  tās  vēsturiski ietilpa  Līvānu  pagastā,  un  to,  ka  jau  šobrīd  šajās  apdzīvotajās  vietās  un  ciemos dzīvojošie  iedzīvotāji  izmanto  izglītības,  sociālos  un  citus  pakalpojumus  Līvānu novadā. Līvānu novada dome 2020.gada 25.jūlijā lēma atbalstīt šo pagastu iedzīvotāju iniciatīvu  par  šo  pagastu  apdzīvoto  vietu  un  ciemu teritoriju iekļaušanu Līvānu novada  administratīvajā  teritorijā  plānotās  administratīvi  teritoriālās  reformas ietvaros.