Visas ziņas

/images/news/large/7313.jpg

22.07.2020

“Jaunais tirgus” darbu sāks 1.augustā – aicinām pieteikties tirgotājus

1. augustā darbu sāks Līvānu pašvaldības pastāvīgā ielu tirdzniecības vieta “Jaunais tirgus” (Rīgas ielā 108C). Tirgus laukumā izbūvētas 10 tirdzniecības nojumes, kas atbilst 20 tirdzniecības vietām. Aicinām tirgotājus pieteikties savlaicīgi.

 

14.jūlija ārkārtas Līvānu novada domes sēdē tika apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi “Ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos”, kas nosaka kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība pašvaldības ierīkotajā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus”, tirdzniecības veidus un tirgotāja pienākumus un atbildību. Noteikumi pieejami šeit.

 

Tirdzniecības vieta darbosies otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 7.00 līdz 15.00, bet pirmdienās tā būs slēgta. Tajā atļauta tirdzniecība ar vietējo audzētāju un mājražotāju pārtikas precēm, dārza un meža veltēm, stādiem, grieztiem ziediem u.tml. Ja ir brīvas tirdzniecības vietas, tad pieļaujama tirdzniecība arī ar vietējo amatnieku izstrādājumiem. Tirgū nav atļauts tirgoties ar rūpniecības precēm.

 

Tirdzniecību tirgotājs var uzsākt, ja ir saņemta pašvaldības tirdzniecības atļauja un nomaksāta pašvaldības noteiktā tirdzniecības nodeva*.

 

*No nodevas atbrīvotas personas ar I un II grupas invaliditāti, trūcīgas un maznodrošinātas personas, uzrādot attiecīgo apliecību vai  Līvānu novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu.

 

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus”, tirgotājam:

 

1. jāiesniedz Līvānu novada domē iesniegums:

  • ja tirdzniecība paredzēta ilgāku laika periodu, tad jāiesniedz tirdzniecības dalībnieka iesniegums. Iesnieguma forma (.doc);
  • ja tirdzniecība paredzēta vienu dienu, tad jāiesniedz iesniegums vienas dienas atļaujas saņemšanai tirdzniecībai “Jaunais tirgus”. Iesnieguma forma (.doc).

2. jānomaksā tirdzniecības nodeva saskaņā ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada pašvaldības nodevām”:

  • ar maksājumu karti Līvānu novada domes kasē, Rīgas ielā 77, Līvānos;
  • internetbankā vai lielveikala “Maxima” kasēs pēc saņemtā avansa rēķina.

3. Ja tirdzniecība paredzēta vienu dienu, tad no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 8.00 līdz 8.30 tirdzniecības vietā pie pašvaldības kārtībnieka vai Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas speciālista varēs aizpildīt vienas dienas atļaujas pieteikumu par ielu tirdzniecību un skaidrā naudā veikt nodevas nomaksu, pretī saņemot darījumu apliecinošu dokumentu (kvīti) un atļauju.

 

4. Tirgotājam tiek izsniegta tirdzniecības atļaujā, kurā tiek norādīts tirdzniecības nojumes identifikācijas numurs un tirdzniecības vietas numurs.

 

Šo pakalpojumu apraksti pieejami portālā latvija.lv:

 

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai (Līvānu novada dome) 

 

Vienas dienas atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai (Līvānu novada pašvaldība)

 

Par “Jaunā tirgus” izveidi

Tirgus izveides darbu ietvaros tika veikti: teritorijas sagatavošanas darbi (uzmērīšana un robežu nospraušana, apauguma noņemšana, kabeļu komunikāciju aizsargāšana, esošā ceļa seguma demontāža); bruģakmens seguma izbūve (zemes darbi 700m2 un bruģakmens seguma izbūves darbi); elektrotehniskie darbi (pieslēgums elektroapgādes tīkliem un teritorijas apgaismojuma izbūve (LED tipa gaismekļi uz dekoratīviem balstiem)); lietus kanalizācijas tīklu izbūve; ūdens brīvkrāna izbūve un ūdensvada pievada izbūve; 10 tirdzniecības nojumju (koka karkass ar koka spāru jumta konstrukciju un metāla profillokšņu jumta segumu) piegāde un uzstādīšana; 2 bioloģisko tualešu uzstādīšana un dekoratīvās aizsargsienas izbūve; projektēšanas un autoruzraudzības darbi.

 

Tirgus izveides darbi tiek veikti par pašvaldības līdzekļiem. Darbus veica SIA “Jēkabpils PMK”.