Visas ziņas

/images/news/large/7007.jpg

26.03.2020

Domes deputāti lemj saglabāt Sutru pagasta teritoriju kā nedalāmu Līvānu novada teritoriālo vienību

26.marta Līvānu novada domes sēdē deputāti nolēma saglabāt Sutru pagasta teritoriju kā nedalāmu Līvānu novada teritoriālo vienību un neatbalstīt Līvānu novada Sutru pagasta teritorijas iekļaušanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Par pieņemto lēmumu tiks informēta Saeima, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Preiļu novada dome un Sutru pagasta iedzīvotāji.

 

Līvānu novada domē 2020.gada 19.februārī tika saņemts Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju parakstīts (100 iedz.) iesniegums ar ierosinājumu par Sutru pagasta apdzīvoto vietu un ciemu teritoriju iekļaušanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un Preiļu novada domes 2020. gada 9. marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 5, 2.§ lēmums “Par Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšanu”.

 

Iedzīvotāju iesniegums un Preiļu novada domes ārkārtas sēdes lēmums ir izskatīts Sutru pagasta valdes 2020. gada 13. februāra un 13. marta sēdēs un vienbalsīgi pieņemts lēmums neatbalstīt Sutru pagasta teritorijas pievienošanu Preiļu novada administratīvai teritorijai. Jāņem vērā, ka Sutru pagasta iedzīvotāju (100 personu) iesniegums neatspoguļo Sutru pagasta iedzīvotāju vairākuma viedokli, jo saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2020.gada 1.janvāri Sutru pagasta teritorijā deklarētas 514 personas.

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods jau iepriekš uzsvēra:

“Pie manis ir vērsušies Sutru pagasta iedzīvotāji, kuri izteikuši pārliecību, ka vēlme pievienoties Preiļu novadam ir tikai nelielas pagasta iedzīvotāju daļas viedoklis, un pauda vēlēšanos arī no savas puses vākt parakstus, lai apliecinātu, ka vairums Sutru iedzīvotāju grib dzīvot Līvānu novadā. Aicināju iedzīvotājus saglabāt mieru, jo vienmēr būs kāda daļa pie novada robežas dzīvojošu cilvēku, kuri gribēs, lai viņu pagasts būtu cita novada sastāvā. Līvānu novada dome respektē un ar cieņu izturas pret šo iedzīvotāju vēlmi. Iespējams, viņi uzskata, ka Preiļu pilsētas tuvums viņiem dos kādas prioritātes. Lai gan tā, protams, nav. Arī tagad ikviens Sutru pagasta iedzīvotājs var saņemt visus pakalpojumus Preiļu pilsētā – izglītības, medicīnas, valsts iestāžu u.c.

 

Vēl 2009. gadā, iepriekšējās administratīvi teritoriālās reformas laikā, Sutru pagasta iedzīvotāji izteica savu vēlmi pievienoties Līvānu novadam, kas arī tika izdarīts. Šobrīd novada sastāvā ir Līvānu pilsēta un pieci pagasti, kuru iedzīvotāji paši izdarījuši izvēli par labu Līvānu novadam. Līvānu novada pašvaldība vienmēr ir strādājusi, vienlīdz domājot gan par pilsētu, gan visiem pieciem pagastiem. Mums vienmēr bijis svarīgs ikviena pagasta iedzīvotāja viedoklis, tāpēc katrā no pagastiem darbojas valdes 7 cilvēku sastāvā. Katra pagasta valde pārstāv sava pagasta iedzīvotāju viedokli un skata jautājumus, kas saistīti ar konkrētā pagasta dzīvi. Šī gada 13. februāra un 13.marta Sutru pagasta valdes sēdēs visi septiņi valdes locekļi (divi no tiem ir tieši šīs apkaimes Līvānu novada domes deputāti) nobalsoja par Sutru pagasta palikšanu Līvānu novadā.

 

Kā jau zināms, tad Līvānu novada dome ir saņēmusi iesniegumus un atbalstījusi arī Krustpils novada Vīpes pagasta un Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu iedzīvotāju priekšlikumus pievienot šos pagastus Līvānu novadam. Tas nozīmē, ka šo pagastu iedzīvotāji saredz attīstības iespējas tieši Līvānu novadā. Gan pilsētā, gan pagastos vienmēr esam strādājuši vienoti, un šī vienotība ir mūsu spēks. Kā parāda visi pēdējo gadu attīstības rādītāji (uzņēmumu ienākuma nodokļu un piesaistīto ārvalstu investīciju apmērs, vidējās algas rādītāji, teritorijas attīstības indekss u.c.), kas liecina par Līvānu novada izaugsmi, tad šī savstarpējā sadarbība, pārdomātā un mērķtiecīgā rīcība ir nesusi labus rezultātus. Novēlu tikpat strauju izaugsmi arī blakus esošajiem novadiem.”