Visas ziņas

/images/news/large/7003.png

26.03.2020

Paziņojums

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

27.02.2020. noslēgts zemesgabala “Angstrēms” Pienotavas ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, kad. Nr.76860070642, pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 1922 EUR.