Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/6672.jpg

25.11.2019

Piesakiet kandidātus apbalvojumam "Gada balva sportā"

Līvānu novada pašvaldība aicina līdz šī gada 10. decembrim pieteikt kandidātus apbalvojumam "Gada balva sportā" nominācijās: "Gada cilvēks sportā" un "Labākā sporta komanda".

 

Kandidātus apbalvojumam  Gada balva sportā var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

 

Izvirzot kandidātu nominācijā Gada cilvēks sportā, nepieciešams norādīt:

1. kandidāta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,

2. kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju,

3. kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.

 

Izvirzot kandidātu nominācijā Labākā sporta komanda, nepieciešams norādīt:

1. kolektīva/komandas nosaukumu un tā vadītāju,

2. kolektīva/komandas aktivitātes novadā, valstī starptautiskā līmenī,

3. sasniegumus un rezultātus.

 

Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam Gada balva sportā notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada domes kancelejā Rīgas ielā 77, Līvānos, vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi.

 

Līvānu novada pašvaldība veic aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par nozīmīgāko notikumu sportā Līvānu novadā 2019.gadā. Aptauja tiek veikta saskaņā ar noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, ka GADA NOTIKUMS SPORTĀ aizvadītajā gadā tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā elektroniski Līvānu novada domes oficiālajā mājaslapā www.livani.lv. Aptauja ir anonīma un notiek no 2019. gada 3. līdz 20. decembrim. Aizpildiet aptaujas anketu: www.visidati.lv/aptauja/1517642432/