Visas ziņas

/images/news/large/6554.jpg

09.10.2019

Brīvais dzejas mikrofons bibliotēkā

Dzidra Kalvāne,

LNCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja

 

Līvānu bibliotēkā Dzejas dienu izskaņā pasākumu ciklā Mūsējie Brīvajā dzejas mikrofonā  savu dzeju lasīja mūsu novada dzejnieki,  cilvēki, kas ikdienas steidzīgajā ritmā spēj apstāties, lai savas emocijas un domas ietērptu vārdos un dzejas rindās.

 

Straumes zāli piepildīja Rasmas un Ritas filozofiskās dzejas rindas, dzīvespriecīgās Gaļinas dzīves atziņas dzejā, Valērija apgarotā mīlas dzeja un viņa veltījumi Līvāniem, Līvānu stikla fabrikai, Natālijas ironiskie vērojumi dzejā. Pārdzīvojumus dzejā atklāja dzīvesgudrās un sirds siltuma pilnās Līga, Dzintra un Maija. Arī pati jaunākā brīvā mikrofona dalībniece Laura savas pirmās pārdomas un jūtas uzticējusi dzejai. Rudenīgi liriski un mīlas varu apliecinoši skanēja Valda dzejoļi. Ikvienam no mūsu dzejniekiem bija savs stils un savs dzīves redzējums.

 

Brīva mikrofona dzejas lasījumu laikā   autoriem bija iespēja satikt savus domubiedrus, parunāties par rakstošajiem cilvēkiem aktuālo. Kopējā sarunā dzejnieki  apstiprināja, ka dzejas rindas atnāk kaut kur no augšas, ka dzeja ir tūlīt japieraksta, citādi pazūd nebūtībā, ka ir periodi, kad nerakstās, bet reizēm vienlaicīgi “ uzrodas”  vairāki dzejoļi.

 

Daži no mūsu dzejniekiem ir atpazīstami – Rasma Svikle-Popova publicējusies vairākos kopkrājumos un vienīgā no klātesošajiem raksta dzeju arī latgaliski, Valdim Vitkovskim iznākuši divi autorkrājumi un viņa dzeja lasāma vairākos kopkrājumos. Ritai Semeiko pirms vairākiem gadiem iznākusi grāmata “ Sekvences”, pašlaik top otrais dzejas krājums. Valērija Jefremova dzejoļi publicēti literārajā krājumā “ Preiļi un Es”.

 

Brīvajā dzejas mikrofonā organiski iekļāvās līvānieša Viktora Tokareva gleznu izstāde “Dabas simfonija” un Līvānu novada iedzīvotāja Valda Anspaka klusināti atskaņotā liriskā mūzika, kas radīja romantiski rudenīgu noskaņojumu dzejas lasījumiem.

 

Liels paldies mūsu dzejniekiem par sirsnīgajiem, emocionālajiem dzejas lasījumiem Rasmai Sviklei-Popovai, Natālijai Daņiļevičai, Ritai Semeiko, Valērijam Jefremovam, Maijai Marijai Vaivodei, Līgai Pastarei, Gaļinai Pētersonei, Dzintrai Kļaviņai, Laurai Eberhardei, Valdim Vitkovskim, ka arī Valdim Anspakam par pasākuma muzikālo pavadījumu! Paldies mūsu atsaucīgajai, atraktīvajai publikai!