Visas ziņas

/images/news/large/6553.jpg

09.10.2019

Skolotāju diena Līvānu 2.vidusskolā

Ināra Bojāre, 

Līvānu 2.vidusskolas bibliotekāre

 

Skolotāju diena tiek atzīmēta pasaulē, atsevišķās valstīs un skolās. Skolotāju diena nav tikai profesionālie svētki. Tā ir vēstījums par Skolotāja lomu kultūras un civilizācijas pamatu veidošanā. Skolotājs audzina izglītotus cilvēkus, kas spēj  godprātīgi lemt par savas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Skolotājs ir skolēnu bērnības režisors savā pilsētā un ciemā.

 

Pasaules skolotāju diena ir piecdesmit divu starptautiski atzīmējamo dienu sarakstā. Kopš 1994.gada UNESCO aicina kopīgi atzīmēt šo dienu un pateikties skolotājiem un visiem apmācītājiem par ieguldīto darbu ilgtspējīgas un iekļaujošas izglītības un sabiedrības attīstībā. Latvijā Skolotāju diena tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā.

 

Skolotāju dienas pasākumi Līvānu novadā sākās ar Ainara Mielava  koncertu 3.oktobrī. Nākošajā dienā  Līvānu 2.vidusskolas skolotāji devās skolas vadības un arodorganizācijas organizētā izzinošā ekskursijā uz Lubāna ezeru un Gaigalavu. Lubāna mitrāju viņi iepazina ūdenstūrisma attīstības centrā  “Bāka”.

 

Latgales kulinārais mantojums tika nobaudīts kafejnīcā “Dzirnas”, kam sekoja mūzikas instrumentu muzeja apmeklējums. Muzeja saimnieks Gunārs Igaunis skolotājiem stāstīja par plēšu instrumentiem, tautas stīgu, pūšamajiem un sitamajiem instrumentiem, kā arī iesaistīja viņus kopīgā muzicēšanā. Mācību ekskursiju maršrutu plānošanai noderīgu izzinošo materiālu par apmeklētajām vietām sagatavoja ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Silvija Puntūze.

 

7.oktibra rīts bija īpašs ar skolēnu sagādātajiem pārsteigumiem par kino tēmu. Ienākot skolā skolotājiem bija jāatmin kinodziesmu mīklas, bet svinību zālē viņi tika nominēti ar kino tituliem, kas no kinostudijas amatu klāsta tika izvēlēti atbilstoši  mācību priekšmetiem: skolas direktore – režisors, matemātikas skolotāji – finanšu direktori, literatūras skolotāji – scenāristi, vēstures skolotāji – konsultanti u.c.  

 

Skolotāji tika sveikti ar ziedu pušķiem. Skeču “Atkal divnieks” dažādos kino žanros parādīja 4. klases skolēns Kirils Ivanovs,  Milena Kaštaļjana (8. klase) un Deniss Šuvalovs (10.klase). Dziesmu skolotājiem veltīja skolēnu koris ar dalībniekiem no visām klasēm. Skolēnus iedvesmoja un atbalstīja skolēnu parlamenta darba koordinatore Gunta Pauniņa un mūzikas skolotāja Inese Upīte.

 

Skolas gaitenī apskatāma zīmētu portretu izstāde “Mūsu skolas skolotāji sākumskolas skolēnu acīm”. Skolotāji saka paldies par brīnišķīgajiem svētkiem un aicina skolēnus aktīvi mācīties būt; mācīties mācīties; mācīties darīt un mācīties dzīvot kopā skolā, novadā un pasaulē.

 

Līvānu 2.vidusskolas skolotāji ūdenstūrisma attīstības centrā  “Bāka”

 

Kopīga muzicēšana mūzikas instrumentu muzejā Gaigalavā

 

Skolēnu apsveikums

 

Līvānu 2.vidusskolas skolotāji