Visas ziņas

/images/news/large/6551.jpg

09.10.2019

Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Jersikas pagastā

Līvānu novada dome nodod iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības: 7652 004 0191 - 0,9027 ha; 7652 002 0217 – 1,3729 ha; 7652 003 0283 - 0,5932 ha. Pieteikumus pieņem līdz 2019. gada 11. novembrim plkst. 16.00 Jersikas pagasta pārvaldē vai Līvānu novada domes 104. kabinetā.