Visas ziņas

/images/news/large/6413.jpg

15.08.2019

Līvānu novada dome aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem

SOCIĀLAIS DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem – 1 vakance uz pusslodzi uz pastāvīgu darba laiku.

 

Kvalifikācija un prasmes

- otra līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;

-pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem;

-labas organizatoriskās spējas;

- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;

- zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;

 - datorprasmes un zināšanas lietvedībā;

- spēja strādāt komandā, precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu patstāvīgi.

 

Galvenie veicamie uzdevumi

  • noteikt un identificēt klienta sociālās vajadzības, problēmu veidus un cēloņus;
  • izstrādāt individuālās uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības plānu un programmu;
  • izveidot stapprofesionāļu komandu, nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu, kas balstīta uz profesionāļu sadarbību klienta labā;
  • veikt sociālo darbu ar mērķa grupu, veicinot tās sociālo prasmju atjaunošanu;
  • izstrādāt un ieviest sociālā darba procesa virzības pārraudzības shēmu, kas ļautu kontrolēt ar klientiem notiekošās pārmaiņas, un, pamatojoties uz gūtajiem datiem, veikt korekciju individuālajos uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības plānos;
  • ievērot konfidencialitāti;
  • izstrādāt anketas, aptaujas u.c.
  • apkopot datus un izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu Līvānu novadā esošajai mērķa grupai;
  • vadīt atbalsta un pašpalīdzības grupas;
  • u.c.

Darba alga: 353,50 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu lnsd@livani.lv vai iesniegt personīgi vai pa pastu Līvānu novada domes  sociālais dienests 107.kab. Rīgas iela 77, Līvāni, līdz 2019.gada 15.septembrim (ieskaitot). Papildus jautājumi pa tālruni 65307165.