Visas ziņas

/images/news/large/6366.jpg

13.08.2019

Augustā sāksies vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai izglītības iestādei izmaksa

Līvānu novada Sociālais dienests no 2019. gada 1. augusta aicina pieteikties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes uz vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai izglītības iestādei, ja bērni apgūst obligāto pirmsskolas vai pamatizglītību, ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai, ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē (uzrādot izglītības iestādes izziņu).

 

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36,00 EUR gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta tekošā gada augusta un septembra mēnesī.

 

Pieteikšanās pabalstam pie Līvānu novada Sociālā dienesta Sociālajiem darbiniekiem.