Visas ziņas

/images/news/large/5906.jpg

22.02.2019

Par Līvānu novada pašvaldības ceļu lietošanas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā + autoceļu saraksts

Izvērtējot laikapstākļus un autoceļu tehnisko stāvokli, Līvānu novada teritorijā tiks ierobežota smagā autotransporta kustība pa pašvaldībai piederošiem autoceļiem, lai nebojātu to segumu.

 

Pavasarī, grunts pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, ceļa segas nestspēja būtiski samazinās. Lai pasargātu ceļus no priekšlaicīgās sagraušanas šķīdoņa laikā, sākot no šī gada 22.februāra, uz Līvānu novada pašvaldības autoceļiem tiks noteikti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam

Šāda prakse ir arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Bez tam ceļu savešana kārtībā šajā laikā tehniski nav iespējama, un tiks veikta tikai tad, kad autoceļu konstrukcija būs apžuvusi.

 

Ierobežojumi varētu ilgt aptuveni no 3 līdz 6 nedēļām. Uz dažiem, kritiskā stāvoklī esošajiem autoceļiem šādi satiksmes ierobežojumi noteikti pastāvīgi visu gadu.

 

Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļos ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu pavasara atkušņa laikā un arī vēlāk rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

 

Pamatojoties uz 2016.gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, Līvānu novada dome informē par Turku, Rožupes, Sutru, Rudzātu un Jersikas pagastu autoceļu lietošanas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā, no šī gada 22.februāra uzstādot ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam 3,5 t, 5,0 t, 7,0 t vai 10,0 t atkarībā no ceļa stāvokļa. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

 

Līvānu novada pašvaldības Autoceļu saraksts uz kuriem noteikti masas ierobežojumi.

 

Līvānu novada dome aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Uz ierobežojumu laiku nekāda veida atļaujas netiks izsniegtas. Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija.

 

Papildus informāciju var saņemt pa tālr. 65307272 vai 29359849 vai pa e-pastu: ainars.skromans@livani.lv.