Visas ziņas

/images/news/large/5890.jpg

11.02.2019

2019. gada aktivitātes veselības veicināšanas projektā

Kopš 2017. gada marta norisinās projekts nr. 9.2.4.2/16/I/006 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”, kura ietvaros norisinājušās vairākas lekcijas, nodarbības, fizisko aktivitāšu dienas, nometnes u.c. veida aktivitātes dažādu vecumu iedzīvotājiem.  

 

Kopumā projekta aktivitātēs aizvadītajā gadā piedalījās vairāk nekā 3600 dalībnieki, no kuriem vairāk kā 1270 projekta aktivitātēs piedalījās pirmo reizi.

 

Arī 2019.  gadā visiem, atkarībā no interesēm, būs iespēja apmeklēt dažādas tematiskās lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo veselību, veselīgu uzturu, gan iesaistīties izglītojošās nodarbībās par veselīga uztura pagatavošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi, gan aktīvi piedalīties vingrošanas nodarbībās, fizisko aktivitāšu dienas pasākumos, ūdens vingrošanas nodarbībās, nūjošanas nodarbībās un deju nodarbībās, uzlabojot savu fizisko veselību.

  

2019. gadā plānotās aktivitātes:

 

1) 27 tematiskās lekcijas:

9 atkarību profilakses lekcijas;

11 lekcijas par veselīgu uzturu bērniem un bērnu vecākiem;

7 garīgās veselības veicināšanas lekcijas.

2) 71 izglītojošās nodarbības:

26 praktiskās nodarbības par veselīga uztura pagatavošanu;

7 izglītojošās nodarbības par atkarību izraisošām vielām;

6 izglītojošās nodarbības par fizisko aktivitāšu nozīmi;

6 veselīga uztura izglītojošās nodarbība

10 izglītojošās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību;

16 interaktīvās, izglītojošās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību

3) Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi:

vingrošanas nodarbības Līvānu novada izglītības iestādēs no oktobra līdz decembrim;

vingrošanas nodarbības fizioterapeita un trenera vadībā no maija līdz oktobrim

9 fizisko aktivitāšu dienas pasākumi;

6 fizisko aktivitāšu dienas – kolektīvais sports

mūsdienu dejas fiziskās aktivitātes veicināšanai bērniem no jūnija līdz augustam

nūjošanas nodarbības no jūnija līdz augustam

ūdens vingrošanas nodarbības Līvānu novada izglītības iestāžu bērniem no 7.-9. klasei

4) Četras atbalsta grupu nodarbības jaunajām māmiņām;

5) Viena 3 dienu nometne iedzīvotājiem vecumā no 54 gadiem.

 

2019. gada plānoto aktivitāšu plāns. 

 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 146 351.00 EUR,  no kurām 85 %  ir  ESF  finansējums 124 398.35 EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 21 952.65 EUR apmērā.

 

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

 

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt http://www.esfondi.lv.

 

Vairāk informācijas: 

Kristīne Šņepste

Līvānu novada domes

Projekta vadītāja

T:+371 65307800

e-pasts: kristine.snepste@livani.lv