Visas ziņas

/images/news/large/5833.jpg

24.01.2019

Aptauja “Kā Jūs vērtējat Līvānu novada attīstības tendences?”

Līvānu novada dome veic aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par paveikto 2018.gadā un 7 gadu periodā, par dažādu Līvānu novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti, kā arī par dzīvi novadā kopumā.

 

Aptaujas norises laiks līdz 2019.gada 28.februārim (ieskaitot).

 

Aizpildīt anketu varat elektroniski tīmekļa vietnē https://www.visidati.lv/aptauja/1416653074/ vai rakstiskā veidā (aptaujas anketa PDF) nogādājot to uz Līvānu novada domi vai pagastu pārvaldēm.

 

Aptauja ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

 

Iegūtie dati tiks izmantoti Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.gadam ikgadējā Uzraudzības ziņojuma izstrādei par 2018.gadu.

 

Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums mūsu novada sekmīgā un saskaņotā attīstībā! 

 

Baibas Bucenieces foto