Visas ziņas

/images/news/large/5551.jpg

05.10.2018

Aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumam “Līvānu novada domes Atzinības raksts"

Līvānu novada pašvaldība aicina līdz 12. oktobrim pieteikt apbalvojumam “Līvānu novada domes Atzinības raksts” cilvēkus, ar kuriem varam lepoties, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā vai palīdzējuši līdzcilvēkiem.

 

Brīvas formas pieteikumā jāiekļauj pieteiktā kandidāta sasniegumu apraksts, jānorāda kandidāta un pieteicēja kontaktinformācija (adrese, tālrunis, e-pasts).

 

Apbalvojums var tikt piešķirts nominācijās “Sabiedriskais darbs”, “Izglītība”, “Kultūra”, “Sports”, “Medicīna”,” "Labdarība", "Mecenātisms”, “Pašaizliedzīga rīcība”,  “Uzņēmējdarbība” (apakšnominācijas “Gada uzņēmējs”, “Lauku uzņēmējs”, “Jaunais uzņēmējs”).

 

Kandidātus var pieteikt Līvānu novada iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kas parakstījuši pieteikumu un norādījuši paraksta atšifrējumu), novada iestādes un uzņēmumi, biedrības, kā arī novada domes deputāti, komitejas un komisijas.

 

Pieteikums jāiesniedz Līvānu novada domes kancelejā, Rīgas ielā 77, Līvānos, 210.kabinetā.

 

Apbalvojumu personai piešķir ar Līvānu novada domes sēdes lēmumu un pasniedz LR Proklamēšanas dienai veltītā pasākuma laikā 18.novembrī Līvānu novada Kultūras centrā.

 

Papildu informācija pa tālruni 26199191, e-pastu: indra.upeniece@livani.lv vai vēršoties Līvānu novada domes 217. kabinetā.