Visas ziņas

/images/news/large/5450.png

10.08.2018

Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

 

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus -  „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā  dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).

 

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas. Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti - ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.

 

Nr.

Dabas pieminekļa nosaukums

Novads

1 

Grūbes dolomīta atsegums 

Apes

2 

Kalamecu un Markuzu gravas 

Apes

3 

Sikšņu dolomīta atsegums 

Apes

4 

Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens 

Apes

5 

Žagatu klints 

Apes

6 

Stiglavas atsegumi 

Viļakas

7 

Skaistkalnes karsta kritenes 

Vecumnieku

8 

Ainavu krauja 

Amatas

9 

Dolomītu krauja 

Amatas

10 

Īļāku iezis 

Amatas

11 

Ķaubju iezis 

Amatas

12 

Stūķu iezis 

Amatas

13 

Vizuļu iezis 

Amatas

14 

Zvārtes iezis 

Amatas

15 

Baltā klints (Liepas iezis) 

Priekuļu

16 

Grīviņu iezis 

Priekuļu

17 

Tītmaņu iezis 

Līgatnes

18 

Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām) 

Priekuļu

19 

Rauņa slāņi 

Priekuļu, Cēsu

20 

Vaives lejteces ieži 

Priekuļu

21 

Kalējala 

Pārgaujas

22 

Katrīnas iezis 

Pārgaujas, Līgatnes

23 

Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula 

Vecpiebalgas

24 

Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja) 

Daugavpils

25 

Viļušu avots 

Daugavpils

26 

Mālkalnes avots 

Daugavpils

27 

Sproģu gravas 

Krāslavas

28 

Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums 

Skrundas

29 

Zoslēnu atsegumi 

Skrundas

30 

Muižarāju klintis 

Ventspils, Kuldīgas

31 

Riežupes ūdenskritums un atsegumi 

Kuldīgas

32 

Riežupes Smilšalas 

Kuldīgas

33 

Ketleru atsegums 

Skrundas

34 

Šķēdes atsegums 

Kuldīgas, Saldus

35 

Ogļukalna atsegums 

Vaiņodes, Saldus

36 

Pūsēnu kalns 

Nīcas

37 

Nidas pludmale 

Rucavas

38 

Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas 

Pāvilostas

39 

Strantes–Ulmales stāvkrasts 

Pāvilostas

40 

Ežurgu Sarkanās klintis 

Salacgrīvas

41 

Veczemju klintis 

Salacgrīvas

42 

Krauju akmeņu saliņa 

Salacgrīvas

43 

Lībiešu upuralas 

Salacgrīvas

44 

Svētciema akmeņu saliņa 

Salacgrīvas

45 

Vīksnu alas 

Alojas

46 

Lauderu Velna dobe 

Zilupes

47 

Rundēnu Velna dobe 

Ludzas, Zilupes

48 

Ogres dolomīta krauja 

Ogres

49 

Līčupes atsegums 

Ogres

50 

Ziedleju klintis 

Inčukalna, Krimuldas

51 

Gūtmaņa ala 

Siguldas

52 

Kautraka gravas 

Siguldas

53 

Saltavots 

Siguldas

54 

Sviķupītes ielejas atsegumi 

Siguldas

55 

Plieņu atsegums 

Saldus, Skrundas

56 

Kaļķupītes klintis 

Dundagas

57 

Pitragupes krasti 

Dundagas

58 

Lūrmaņu atsegumi 

Talsu

59 

Kaltenes kalvas 

Rojas

60 

Kaltenes krasta veidojumi 

Rojas

61

Velna acs avots

Kandavas

62

Rāmnieku smilšakmens atsegums

Strenču

63

Bēršu drumlini

Burtnieku

64

Dauģēnu klintis un alas

Mazsalacas

65

Silmaču iezis un alas

Mazsalacas

66

Bezdelīgu klintis un alas

Mazsalacas

67

Dzelveskalna atsegumi un alas

Mazsalacas

68

Stoķu klintis un Patkula ala

Valmieras, Pārgaujas

69

Staldzenes stāvkrasts

Ventspils pilsēta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:

­           “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;

­           “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;

­           “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;

­           “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz  “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”,  abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;

­           “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;

­           “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;

­           “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;

­           “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;

­           “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;

­           “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;

­           “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;

­           “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;

­           “Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);

­           “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;

­           “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;

­           “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupīte un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.

 

Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.

 

Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

 

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).

 

Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

-           Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;

-           Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski  sazinoties pa tālr.67509545,     e-pasts daba@daba.gov.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.