Visas ziņas

/images/news/large/5377.jpg

24.07.2018

Izsludina atklāto konkursu uz vakanto Līvānu 1.vidusskolas direktora amatu no 2018.gada 1.augusta

Līvānu novada dome izsludina atklāto konkursu uz vakanto Līvānu 1.vidusskolas direktora amatu no 2018.gada 1.augusta

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

 

Prasības pretendentiem 

 

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

  • Augstākā pedagoģiskā izglītība,
  • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši valodas likuma prasībām;
  • Vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • Pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā ne mazāka par trim gadiem;
  • Prasmes darbā ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Konkursam iesniedzamie materiāli

  • Motivēta pieteikuma vēstule;
  • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas. Intervijas laikā jāuzrāda oriģināli;
  • Līvānu 1.vidusskolas attīstības redzējums (līdz divām A4 formāta lapām datorrakstā).

Pieteikums konkursam jāiesniedz personīgi Līvānu novada domē, kancelejā, 2.stāvā 210.kab., vai jānosūta pa pastu Līvānu novada domei, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.17:00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Dokumenti jāiesniedz ar norādi „Pieteikums konkursam uz Līvānu 1.vidusskolas direktora amatu”.

Konkursa nolikumu un papildus informāciju par vakanci var saņemt Līvānu novada Izglītības pārvaldē, Rīgas ielā 77, Līvānos,  zvanot pa tālr. 65342252, e-pasts: izglitiba@livani.lv