Visas ziņas

/images/news/large/5052.jpg

02.05.2018

Izsludināts Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkurss

Ja jums ir laba ideja, ko esat gatavs īstenot kopā ar domubiedriem, no 3. aprīļa līdz 3. maijam iesniedziet pieteikumu Mazo grantu projektu konkursam un saņemiet Līvānu novada domes līdzfinansējumu līdz 1000 euro apmērā.

 

Iesniegt projektus var gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

 

Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai un sabiedriskā labuma sniegšanai Līvānu novada iedzīvotājiem:

- vides aizsardzības pasākumu organizēšana;

- sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;

- Līvānu pilsētas un novada atpazīstamības veicināšana caur radošiem projektiem, mākslas telpas, inovāciju un radošo industriju projektiem;

- idejiski jaunu, radošu un kvalitatīvu kultūras pasākumu rīkošana;

- veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;

- lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;

- sporta aktivitātes un pasākumi;

- mūžizglītības nodrošināšana un novada vēstures popularizēšana;

- sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;

- jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušana sabiedrībā.

 

Papildu informācija, vēršoties pie Līvānu novada Plānošanas un attīstības daļas vadītājas Baibas Vucenlazdānes, tālr: 29226382, e-pasts: baiba.vucenlazdane@livani.lv


Nolikums “Projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai”.

 

Pieteikuma veidlapas PDF un DOC formātos.