Visas ziņas

/images/news/large/4907.jpg

03.04.2018

Aicina darbā sociālo darbinieku

Līvānu novada dome aicina darbā sociālo darbinieku. 1 vakance uz pilnu slodzi uz nenoteiktu  laiku. Pieteikšanās līdz 2018.gada 23. aprīlim (ieskaitot).

 

Kvalifikācija un prasmes

- otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;

- pieredze sociālajā darbā 1 gads;

- labas organizatoriskās spējas;

- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;

- zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;

 - datorprasmes un zināšanas lietvedībā;

- spēja strādāt komandā, precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu patstāvīgi.

 

Galvenie veicamie uzdevumi:

 

 • savas kompetences ietvaros nodrošināt asistenta pakalpojumu sniegšanu Līvānu novada iedzīvotājiem: pieņemt klientu iesniegumus, veikt izvērtēšanu, sagatavot lēmumu un līgumu projektus, sagatavot pārskatus, pieņemt asistenta pakalpojuma uzskaites lapas par iepriekšējā mēnesī sniegto asistneta pakalpojumu, kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
 • veikt asistentu pakalpojuma koordinēšanu Līvānu novada teritorijā;
 • pildīt sociālā darbinieka profesijas standartā minētos pienākumus un uzdevumus;
 • pielietot sociālā darbinieka profesijas standartā minētās prasmes (vispārīgās, kopīgās un specifiskās);
 • sniegt sociālo palīdzību un organizēt sociālos pakalpojumus Līvānu novada iedzīvotājiem;
 • iekārtot klientu lietas atbilstoši likumdošanas aktiem, kurā jāiekļauj precīzi dati par klientu un viņa ģimenes situāciju, mājas apstākļiem, problēmām u.c.;
 • pārbaudīt klienta sniegto un par klientu saņemto informāciju;
 • veikt Sociālā dienesta klientu apsekošanu dzīvesvietā;
 • veikt dokumentu reģistrāciju;
 • izvērtēt sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas nepieciešamību, ja nepieciešams, personai (ģimenei) sastādīt sociālās rehabilitācijas plānu;
 • veikt regulāru informācijas ievadīšanu Sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas datorprogrammā „SOPA”;
 • u.c. uzdevumi.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu lnsd@livani.lv vai iesniegt personīgi vai pa pastu Līvānu novada domes  sociālais dienests 107.kab. Rīgas iela 77, Līvāni, līdz 2018.gada 23. aprīlim (ieskaitot). Papildus jautājumi pa tālruni 65307165 vai 65307166.