Visas ziņas

/images/news/large/4880.jpg

14.02.2018

Izsole

Līvānu novada dome 2018. gada 13. martā plkst. 9.00 Līvānu novada domē, 102. telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli, izsoles solis 100 EUR, dzīvokļa Nr. 1 Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā pārdošanai. Nosacītā cena – 4050,00 EUR, objekts tiek pārdots uz nomaksu ar termiņu uz 1 (vienu) gadu. Dalības maksa EUR 10,00, nodrošinājums – 405,00 EUR. Objekts saistīts ar zemesgabalu, kas pieder fiziskai personai.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 900 - 1500, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 65307263 vai 29425922. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un pieteikumu iesniegšana Līvānu novada domē, 308. kab., darbdienās no plkst. 900 - 1200 un 1300 - 1500, līdz 2018. gada 9. martam, informācija pa tālr. 65307261.