Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/4863.jpg

08.02.2018

Aktualitātes Līvānu novada domes projektā “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana”

Projektā “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ir veikta abu skolas ēku vienkāršota atjaunošana - Līvānu 1. vidusskolas ēkas Rīgas ielā 101 un Līvānu 1. vidusskolas “Laimiņas” sākumskolā Zaļā ielā 43. Abas skolas ēkas šī gada sākumā ir pieņemtas ekspluatācijā.

 

Uz doto brīdi lielākā daļa no pasūtītajām IKT, kuras bija pieejamas EIS sistēmā, ir piegādātas. 

 

Šobrīd norisinās mēbeļu iepirkums un IKT iepirkums uz to daļu, kas nebija pieejama EIS sistēmā.

 

Projekta mērķis -  veikt Līvānu 1.vidusskolas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

 

Projekta kopējās izmaksas 2 741 701.34 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 1690856.48 EUR, t.sk.

 

  • ERAF līdzfinansējums 85 %  – 1 437 228.00 EUR;
  • Valsts budžeta dotācija 4.5 % – 76 088.54 EUR;
  • Pašvaldības finansējums 10.5 %  – 177 539.94 EUR;
  • Neattiecināmās izmaksas – 1 050 844.86 EUR.

 

Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana sekmēs kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu izglītības iestādē, būs vērtīgs sadarbības resurss pārējām novada skolām, kā arī labās prakses piemērs citām līdzīgām izglītības iestādēm reģionā.