Visas ziņas

/images/news/large/4163.jpg

30.03.2017

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/006 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”

Līvānu novada dome no 2017.gada marta īsteno projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”, kura galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

 

Projekta pamatprincipi saistās ar veselības veicināšanas  un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Līvānu novada iedzīvotājiem. Lai atjaunotu, uzlabotu  un saglabātu  Līvānu novada  iedzīvotāju veselības stāvokli pašvaldība plāno realizēt vietējā mēroga aktivitātes:

 

1. Tematiskās lekcijas:

  • atkarību profilakses lekcijas;
  • lekcijas par veselīgu uzturu bērniem un bērnu vecākiem;
  • garīgās veselības veicināšanas lekcijas.

   

2.  Izglītojošās nodarbības:

  • veselīga uztura  izglītojošās nodarbības;
  • nodarbības par veselīga uztura pagatavošanu;
  • izglītojošās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību;
  • izglītojošās nodarbības par atkarību izraisošām vielām.


3. Atbalsta grupu nodarbības jaunajām māmiņām;

4. Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi:

  • vingrošanas nodarbības;
  • fizisko aktivitāšu dienas  pasākumi.

5.  Nometnes.

 

Skatīt projekta 2017.gada pasākumu plānu


 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 146 351.00 EUR,  no kurām 85 %  ir  ESF finansējums 124 398.35 EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 21 952.65 EUR apmērā.

 

 

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

 

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt http://www.esfondi.lv.

 

 

 

Informāciju sagatavoja Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja I.Stahovska. Tel.: +371 65307800