Visas ziņas

/images/news/large/3952.jpg

13.12.2016

Jaunsilavas pamatskola OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015

Janīna Usāre,

Jaunsilavas pamatskolas direktore

 

 

Visā pasaulē 2016. gada 6.decembrī notika OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pirmo rezultātu paziņošana. Par konferenci Rīgā plaši informēja Latvijas masu mēdiji.

 

Pētījumā piedalījās 72 pasaules valstis, to vidū arī 250 Latvijas skolas. Aptuveni pirms diviem gadiem arī Jaunsilavas pamatskola no šī projekta īstenotājiem Latvijā saņēma uzaicinājumu piecpadsmit gadus veciem skolēniem datorizēti veikt testus un aptaujas dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā. Ne bez raizēm un šaubīšanās piekritām pārstāvēt lauku skolas šajā programmā, kas kļuvusi par pasaulē prestižāko, visbiežāk izmantoto skolu sistēmas darbības kvalitātes un vienlīdzīgu kvalitatīvas izglītības ieguves iespēju mērīšanas līdzekli. OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumu rezultāti ik pēc trim gadiem izraisa pasaulē lielu rezonansi, un tiem tiek piešķirta ļoti liela nozīme.

Saņemot aploksni ar mūsu skolas rezultātiem, esam ļoti gandarīti, jo atrodamies krietni virs OECD valstu vidējā rādītāja un ievērojami virs Latvijas skolu vidējiem rezultātiem.

 

Protams, apbēdina tas, ka lauku skolu rezultāti kopumā atpaliek no pilsētu skolu snieguma, taču konferencē tika uzsvērts, ka ir arī ļoti labas lauku skolas un, optimizējot skolu tīklu, jāņem vērā katras skolas rezultāti un kvalitāte.

 

IZM ministrs K.Šadurskis uzsvēra, ka 500 punkti, nodēvējot tos par stikla griestiem, šajā pētījumā ir jāsasniedz katram. Mūsu skolēnu rezultāti ir stabili pārsnieguši šo robežu visos rādītājos. Visaugstāk novērtētie: „Zeme un visums”, kompetences: „Izvērtēt, izstrādāt un veikt zinātnisku pētījumu” un „Zinātniski interpretēt iegūtos datus un pierādījumus”. Cieši blakus ierindojas kompetence „Izskaidrot parādību zinātniski” un lasīšanas prasmes, tālāk seko „Procedurālās un epistēmiskās” un „Satura”  zināšanas, sadaļā „Saturs” tika vērtētas „Fizikālās sistēmas” un „Dzīvās sistēmas”.

 

Konferences diskusijās izglītības iestāžu vadītāji pauda viedokli, ka šis pētījums ir visobjektīvākais, jo tajā piedalās visi skolēni ar dažādu zināšanu līmeni.

 

Interesanti, ka neesot pārliecinošu pierādījumu par IT pozitīvo ietekmi uz izglītības kvalitāti un ka vislielākā nozīme ir skolotāja personībai un ieguldījumam, attieksmei.

 

Vēlos izteikt pateicību mūsu pedagogiem par sūro ikdienas darbu, kas tomēr ved uz noturīgiem sasniegumiem, pašvaldībai par devīgumu mācību līdzekļu iegādei, transporta nodrošināšanai, rūpēm par skolas kolektīva fiziskās, garīgās un finansiālās labsajūtas celšanu, uzņēmējiem par izglītības novērtēšanu, vecākiem par ieinteresētību un atbalstu un, protams, šī pētījuma dalībniekiem, nu jau citu skolu audzēkņiem.