Visas ziņas

/images/news/large/2882.jpg

07.07.2015

Noslēdzies Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Aqua Life"

  

 

Noslēdzies Igaunijas – Latvijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/„Aqua Life”.


Vadošais projekta partneris ir eiroreģions „Ezeru zeme”.

 

Projekta mērķis: Uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.

 

Projekta realizācijas laiks: 2013. gada 1.jūlija līdz 2015. gada 30.jūnijam.

 

Līvānu novads kopā ar pārējiem projekta partneriem realizēja sekojošas aktivitātes:

  • Izstrādāja tehnisko projektu Dubnas upes rekonstrukcijai Līvānu pilsētas robežās;
  • Apmācīja vienu pašvaldības speciālista par mākslīgo un dabisko ūdenstilpju saglabāšanu un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
  • Organizēja Zaļo laboratoriju;
  • Novada jaunieši piedalījās vasaras nometnē Silajāņos, Latvijā un Sebežā, Krievijā;
  • 2013. gada 5. oktobrī tika organizēta teritorijas sakopšanas talka gar Dubnas upes krastu pie ietekas Daugavā;
  • Tika izveidota izglītojoša grāmata skolām par vides izpēti un aizsardzību;
  • Tika sagatavotas pamatnostādnes attiecībā uz ūdenstilpju saglabāšanu, pamatojoties uz Eiropas un Krievijas labākās prakses analīzi;
  • Tika izveidots video materiāls un mājas lapa par dabas projektiem.

Līvānu novada domes projekta kopējās izmaksas sastādīja 48 233,23 EUR, tajā skaitā ES līdzfinansējums 90% - 43409,91 EUR, valsts un pašvaldības finansējums –10 %- 4823,32 EUR.

 

Gribam teikt lielu paldies visiem, kas bija iesaistīti, lai veiksmīgi realizētu šo projektu!!!

 

 

Attēlā: projekta partneri no Riebiņu novada domes, Dagdas novada domes, Preiļu novada domes, Ilūkstes novada domes, Līvānu novada domes, Daugavpils novada domes, Sebežas rajona administrācijas, Pečoru pilsētas administrācijas, Pitalovas rajona administrācijas, Pleskavas rajona administrācijas