Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/1556.jpg

05.11.2013

Izveidota bērnu zīmējumu e - izstāde

Projekta „Dabas terapija”  ietvaros izveidota bērnu zīmējumu izstāde „Es un tu – draugi uz mūžu”. Izstādes darbus ir veidojuši Daugavpils pilsētas, Ilūkstes, Līvānu, Dagdas novadu (Latvija) un Pleskavas apgabala (Krievija) bērni, iespaidojoties no vasaras nometņu piedzīvojumiem un kopā pavadītā laika ar jauniegūtajiem draugiem – suņiem, zirgiem, putniem, kaķiem u.c.

 

Daudzi darbi tapuši tandēmā, kad mākslinieku lomā iejutās un kopā ar bērniem gleznoja arī suņi Kira, Žoriks, Arčijs, Emi un zirgi Berta un Zemene.

 

Aicinām aplūkot e-izstādes krāsainos un košos zīmējumus. Skatīt šeit.

 

Projektu ELRII-351 "Dabas terapija" līdzfinansē Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 220 225,00 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 90% - 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% - 22 022,50 EUR.

 

Līvānu novada budžets: 22020,00 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 90% - 19818 EUR, nacionālais finansējums 10% - 2202 EUR

 

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.maijs-2014.gada 14.jūlijs.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Gunita Vaivode
Mob. tel.: +371 22024485
E-pasts: gunita.vaivode@livani.lv

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.