Visas ziņas

Visas ziņas

1 2 3 4 ...612

Visas ziņas

 • 22.08.2019

  Līvānu novada pašvaldība aicina darbā

  Līvānu novada pašvaldība aicina pieteikties uz SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem.

 • 22.08.2019

  22. augustā uzsāktas garantētās atlīdzības izmaksas AS "PNB Banka" klientiem

  Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) ir pieņēmusi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību AS "PNB Banka" klientiem, sākot ar š. g. 22. augustu, uzticot garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS "Citadele banka".

 • 22.08.2019

  Sākusies pieteikšanās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” stipendijai Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās!

  Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, sadarbībā ar Līvānu novada domi  un stipendijas devējiem – uzņēmējiem – aicina Līvānu novada jauniešus pieteikties stipendijas saņemšanai STUDIJĀM AUGSTSKOLĀS 2019./2020. mācību gadā. Pieteikumi jāiesniedz līdz 27.septembra plkst. 15.00 Līvānu novada domes kancelejā (210.kabinetā, Rīgas  ielā  77, Līvānos).

 • 22.08.2019

  Turpinās studentu uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Līvānu filiālē 2019./2020.māc.g.

  Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas (RTA) Līvānu filiālē notiek šādās studiju programmās: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Mašīnbūve"; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība"; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Programmēšana un datortīklu administrēšana”.Līdz 2019.gada 27.augustam vēl var iesniegt dokumentus elektroniski. Sīkāka informācija ir pieejama: https://www.rta.lv/informacija_reflektantiem Klātienē RTA Līvānu filiālē, Rīgas ielā 113/117, Līvānos, uzņemšana notiks 23. un 26. augustā no  plkst. 10.00 līdz 16.00.

 • 22.08.2019

  Aicinām piedalīties uzņēmējdarbības atbalsta konkursā „Līvānu novads VAR 2019”

  Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību rīko uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2019”. Konkursā var piedalīties Līvānu novadā reģistrētās mazās un vidējās komercsabiedrības un saimnieciskās darbības veicēji. Konkurss tiek rīkots jau otro gadu. Pieteikumus konkursam (projekta pieteikumu un citus konkursa nolikumā norādītos dokumentus) var iesniegt līdz 6. septembrim.

 • 21.08.2019

  Biedrībā “Baltā māja” Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa ietvaros iegādāti tehniskie palīglīdzekļi

  Biedrība “Baltā māja” īsteno Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa projektu “Atbalsts savējiem”. Augustā biedrībā “Baltā māja” no firmas UAB Kasko Group I Kid-Ma iegādāti 10 jauni, visvairāk Līvānu iedzīvotājiem nepieciešamie un pieprasītākie tehniskie palīglīdzekļi: 4 staigāšanas rāmji, 4 padušu kruķi, 2 dušas krēsli ar platu atzveltni. Šie tehniskie palīglīdzekļi  jau tagad ir pieejami iedzīvotājiem krīzes situācijās uz neilgu laika periodu. Tāpat kā iepriekš, iedzīvotājiem lietošanai uz laiku ir pieejami arī citi, biedrības rīcībā esošie tehniskie palīglīdzekļi.

 • 21.08.2019

  Biedrība “Baltā māja” piedāvā Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

  Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 • 21.08.2019

  Akcijai "Baltijas ceļs" - 30

  1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribentropa paktu un vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. 2009. gadā akcija Baltijas ceļš iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, tādējādi apliecinot akcijas nozīmīgumu pasaules mērogā.

 • 20.08.2019

  Audzēkņu uzņemšana mūzikas un mākslas skolā

  Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola izsludina audzēkņu uzņemšanu 2019./2020 m.g. mūzikas un mākslas nodaļās līdz 3. septembrim. Papildus informācija pa tālr. 65344096 (mūzika), 65342796 (māksla).

 • 20.08.2019

  Aicina darbā interešu izglītības skolotāju

  Jaunsilavas pamatskola aicina darbā interešu izglītības skolotāju – 2 tautas deju kolektīvu (2. – 3.klases un pirmsskolas) vadītāju (4 stundas nedēļā, slodze 0,133).


1 2 3 4 ...612