1 2 3 4 ...404

Visas ziņas

 • 23.05.2017

  Atcelta koncertspēle “Es šonakt būšu laimīgs”

  Svētdien, 28. maijā plānotā koncertspēle "Es šonakt būšu laimīgs" Līvānu novada Kultūras centrā tehnisku iemeslu dēļ tiek pārcelta uz rudeni!

 • 23.05.2017

  Skolās, kuras atrodas lielceļu tuvumā, tostarp, Jēkabpils un Līvānu, notiks nodarbības par satiksmes drošību

  Latvijā ir daudzas pilsētas, kurās mācību iestādes atrodas lielo maģistrālo ceļu tiešā tuvumā, un ko autopārvadātāji izmanto tranzītam. Skolēniem ik dienu nākas šķērsot šos augstas intensitātes satiksmes lielceļus. Ņemot vērā lielo skaitu kravas automašīnu, kas diennaktī izbrauc cauri Līvāniem, 24.maijā pulksten 13.00 Līvānu 1. vidusskolā, Rīgas ielā 101 tiks organizētas nodarbības.

 • 22.05.2017

  Līvānu 1.vidusskolā sācies kapitālais remonts

  Mācību gads tuvojas noslēgumam, un Līvānu 1.vidusskolā sākušies apjomīgi rekonstrukcijas darbi projekta “Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana” ietvaros.

 • 22.05.2017

  Turpinās maģistrālo ielu atjaunošana Līvānos

  Sākoties vasaras sezonai, pilnā sparā atsākušies ielu būvniecības darbi Līvānos. Visuzskatāmāk tas redzams abās stratēģiski svarīgajās ielās, kurās atrodas dzelzceļa pārbrauktuves - Dzirnavu ielā un Stacijas ielā.

 • 22.05.2017

  NVA aicina darba devējus līdz 31.maijam pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

  Līdz 31.maijam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs darba devēji var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) un Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, saņemot ESF finansiālu atbalstu un subsidētajās darba vietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

 • 22.05.2017

  Izgatavo karameli – pārtikas tehnologa un konditora profesiju iepazīšana

  ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Izgatavo karameli!” Jaunsilavas pamatskolas 2.klases skolēni iepazina pārtikas tehnologa un konditora profesiju. Prasmīgu uzņēmuma “Madonas karameles” meistaru vadībā viņi pētīja karameļu gatavošanas procesu.

 • 22.05.2017

  Pēdējā zvana svētki Līvānu 2.vidusskolā

  2017.gada 13.maijā pēdējais zvans izskanēja Līvānu 2.vidusskolas 9. un 12. klases skolēniem. Skolas direktore Klavdija Daukšte savā uzrunā aicināja skolēnus atcerēties skolā pavadīto laiku, neaizmirst mācību stundās apgūto un savstarpējās attiecībās iegūto.

 • 22.05.2017

  UNESCO ASP burinieka ceļojums pa Latviju iesākas Jaunsilavas pamatskolā

  Lai īstenotu UNESCO ASP cilvēktiesību virziena skolu iniciatīvu veidot kopīgu dāvanu Latvijai, kā arī atzīmējot 1.Latgales latviešu kongresa simtgadi, 2017.gada 4.maijā Jaunsilavas pamatskolā noenkurojās trīs mastu burukuģis. Burinieka tēls asociējas ar brīvību, tālākvirzību un piedzīvojumiem. Visas UNESCO ASP skolas kopā ar burinieku dosies gadu ilgā ceļojumā pa Latviju. Tā maršruts tiks atspoguļots ceļojuma kartēs.

 • 22.05.2017

  Jau desmito gadu pēc kārtas piešķirs apbalvojumu “Līvānu Goda pilsonis”

  Līdz 15. jūnijam aicinām pieteikt pretendentus augstākā Līvānu novada apbalvojuma - Līvānu Goda pilsonis - piešķiršanai 2017.gadā. Šis būs jau desmitais gads, kopš iedibināta minētā tradīcija.

 • 22.05.2017

  Informācija sakņu dārzu nomniekiem

  Līvānu novada dome aicina Līvānu pilsētas teritorijā esošo sakņu dārzu nomniekus pagarināt sakņu dārzu nomas līgumus uz 2017. gadu Līvānu novada domes 212 kabinetā darba laikā,   līdzi ņemot pasi, nomas līgumu un kvīti par nomas maksas nomaksu par iepriekšējo gadu. Ja nomnieki sakņu dārza nomas līgumu nav pagarinājuši,  pašvaldība patur tiesības sakņu dārzu nodot nomā citai personai.

  Informējam, ka sakarā ar Līvānu pilsētas pussalas (Domes ielā) labiekārtošanu, sakņu dārzu nomas līgumi pussalā uz 2018. gadu netiks pagarināti. Sakņu dārzu nomniekiem 2017. gada sezonas beigās nomātais zemesgabals ir jāatbrīvo no būvēm un tas jāsakārto līdz 2017. gada 31. oktobrim. Līvānu pilsētas zemes komisija.


1 2 3 4 ...404