Lāčplēša dienas lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie Līvānu atbrī

Lāčplēša dienas lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie Līvānu atbrī

1

Lāčplēša dienas lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie Līvānu atbrī