1

Lāčplēša dienas lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie Līvānu atbrī