Vizuāli plastiskās mākslas konkurs Līvānu BJC

Vizuāli plastiskās mākslas konkurs Līvānu BJC