1

Latvijas Darba devēju konfederācijas vizīte Līvānos