LR proklamēšanas 95.gadadienai veltītais pasākums Līvānos

LR proklamēšanas 95.gadadienai veltītais pasākums Līvānos

1

LR proklamēšanas 95.gadadienai veltītais pasākums Līvānos