1

Seniori dāvina jaundzimušo zābaciņus Dzimtsarakstu nodaļai