1

Jersikas TN koru sadraudzības koncerts “Ziedoņa rīts”