Rudzātu speciālās internātpamatskolas audzēkņi vasaras nometnē

Rudzātu speciālās internātpamatskolas audzēkņi vasaras nometnē

1

Rudzātu speciālās internātpamatskolas audzēkņi vasaras nometnē