1

Rudzātu speciālās internātpamatskolas audzēkņi vasaras nometnē