LR Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jersikā

LR Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jersikā

1

LR Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jersikā